ภาพชุมชนสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

บ้านสามช่องเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บ้านสามช่องเหนือ เดิมเรียกว่า “ทับเหนือ” คำว่า ‘ทับ’ หมายความว่า ที่อยู่อาศัยชั่วคราวของชาวประมง ต่อมาเมื่อมาสร้างทับกันหนาแน่นขึ้นก็กลายสภาพเป็นชุมชน — ปี 2457 ก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านสามช่องเหนือ ซึ่งมีที่มาจากลำคลองสามสายที่ไหลผ่านเหนือหมู่บ้าน คือ คลองบางหลาม คลองเชียงใหม่ และคลองตาจอ และไหลมารวมกันเรียกว่า คลองสามช่อง

กิจกรรมท่องเที่ยว CBT เรียนรู้วิถีชีวิตของที่นี่เน้นการออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การทำประมง การหาหอย ปลูกป่าชายเลน ทำกะปิ กรีดยาง การทำใบจากมวนยาสูบ ฯลฯ

อีกชุมชนที่เป็นผลจากการเดินทาง “31 วันบนรอยทาง CBT” เพื่อพัฒนางานทางด้านการตลาด — สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตของคนสามช่องเหนือ ติดต่อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N-CC) http://cbtnetwork.org/

DSC_0268_editresized DSC_0272-1resized DSC_0293-1resized DSC_0300_editresized DSC_0307-1resized DSC_0342-1resized DSC_0361-2resized DSC_0369-1resized DSC_0374-1resized DSC_0381-1resized DSC_0396-1resized DSC_0400-2resized DSC_0412-1resized DSC_0430-1resized DSC_0438_editresized DSC_0441_editresized DSC_0463-1resized DSC_0477_edito2resized DSC_0483_editresized DSC_0487-1resized DSC_0494_edit02resized DSC_0529_editresized DSC_0556-1resized (2) DSC_0561-1resized DSC_0630_edit02resized DSC_0637-1resized